Σάββατο 20 Ιανουαρίου

Ώρα: 6:30μμ

στην Μουσική Σχολή Κωνσταντίνος Λεοντάρης Χρ. Κατσάρη 59

Είσοδος ελεύθερη με περιορισμένο αριθμό θέσεων

Δήλωση Συμμετοχής:
1. Μουσική Σχολή Κωνσταντίνος Λεοντάρης, Χρ. Κατσάρη 59
2. τηλ. 2651310899
3. email: kwnstantinosleontaris@gmail.com

Θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής