KAEMOS Tour 2019 / 20
22.11.19 - IOANNINA (Castillo Bar)
23.11.19 - AGRINIO (Akrovatis)
24.11.19 - ATHENS (Afrikana Jazz Club)
05.12.19 - KASTORIA (Anthos)
more tba